БАРИ | Българска асоциация за регионални изследвания
0
home,blog,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
Категория 5 / 10.11.2021

Светът се намира в етап на енергиен и икономически преход, които засягат всички аспекти на социално-икономическия живот. България и нейните региони имат своето участие в тези процеси. В нашата страна три области – Стара Загора, Перник и Кюстендил са обект на особен интерес в процеса на справедлив преход, поради наличието на мощни енергийни централи, функциониращи на въглища. В тази връзка БАРИ си постави актуална тема за годишната си конференция 2021: „Планове за справедлив преход и регионална устойчивост в България“ “Just Transition Plans and Regional Resilience in Bulgaria” Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 12,00 часа...

Категория 5 / 10.11.2021

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС. Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 9,30 часа до 10.30 часа, СУ „Св. Климент Охридски“, АУЛА – София 1504, бул. Цар Освободител 15 ДНЕВЕН РЕД Регистрация на участниците;Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ;Отчет на контролния съвет на БАРИ;Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ;Приемане на отчета за дейността на контролния съвет на БАРИ и освобождаване на контролния съвет...

Категория 5 / 02.11.2020

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (БАРИ) 23.11.2020г. 10.30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала   Уважаеми членове, На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС. Датата на провеждане е 23.11.2020г. от 10,30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала.   ДНЕВЕН РЕД Регистрация на участниците; Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ; Отчет на контролния съвет на БАРИ; Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ и...

Категория 5 / 22.03.2018

2017 г. Стратегическият рамков тригодишен план за дейността на БАРИ, приет на 24 март 2017 г. от Управителния съвет, включва: Създаване на интернет страница и ел. адрес за публикуване на подробна информация за дейността на БАРИ Подготовка на документи и представянето им в Европейската асоциация за регионални изследвания. Участие в 57 Конгрес на ERSA в Гронинген – Холандия, м. септември 2017 г. Организиране и провеждане на кръгла маса, включваща и младежка сесия посветена на резултатите от провежданата регионална политика на равнище ЕС и Р България след приемането на страната...

Категория 5 / 22.03.2018

Актуалността и обществената значимост на проблемите, по които работят регионалистите икономисти, географи, социолози, политолози и изследователи от други научни специалности изисква по-тясно сътрудничество на изследователското поле на регионалната наука не само на национално, но и на европейско и международно равнище. Именно поради това, група учредители пристъпиха към регистриране на Българската асоциация за регионални изследвания /БАРИ/, като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, вписано в специалния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд. С Решение на Академичния съвет № 2/1 от...

Категория 5 / 22.03.2018

[gallery ids="316,318"] За времето преди и след Освобождението на България е било необходимо да се съберат и анализират много географски данни и информация за природата, населението и стопанството на българските земи и селища. Публикации на чуждестранни европейски автори и пътешественици подпомагат този процес. Особено важни са сведенията на френския географ и геолог Ами Буе от 1840 г., които са посветени на историко-географските области Тракия, Мизия и Македония. Малко по-късно Феликс Каниц, унгарски изследовател, публикува тритомника „Дунавска България и Балкана“ 1875-1879 г., в Лайпциг. Обект на изследване са етнографските особености на българските земи и...