БАРИ | Редовно общо събрание на БАРИ
407
post-template-default,single,single-post,postid-407,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Редовно общо събрание на БАРИ

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (БАРИ)

23.11.2020г. 10.30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала

 

Уважаеми членове,

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС.

Датата на провеждане е 23.11.2020г. от 10,30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала.

 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Регистрация на участниците;
  2. Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ;
  3. Отчет на контролния съвет на БАРИ;
  4. Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ и освобождаване на УС на БАРИ;
  5. Приемане на отчета за дейността на контролния съвет на БАРИ и освобождаване на контролния съвет на БАРИ;
  6. Избор на нов УС на БАРИ с явно гласуване съгласно чл. 32 на устава на БАРИ – 7 члена;
  7. Избор на контролен съвет на БАРИ – 3 члена;
  8. Дискусия и прием на основни насоки и програма за дейността на сдружението за следващите 5 години;
  9. Разни;
  10. Закриване

Съгласно чл. 23 от Устава на БАРИ при липса на кворум, Председателят или Зам. Председателите насрочват ново заседание в срок един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, като заседанието се провежда, независимо от броя на присъстващите членове.

 

 

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

В случай, че физически и юридически лица членове на БАРИ ще бъдат представлявани от пълномощник, същият, трябва да има нотариално заверено пълномощно.

Уважаеми колеги,

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, както и във връзка със Заповедите на Министъра на здравеопазването и заповедите на Ректора на УНСС, се предвижда възможност, за дистанционно участие в редовното общо събрание.

Това ще бъде реализирано чрез системата Zoom.

Данни за достъп:

Kosyo Stoychev is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Общо събрание БАРИ

Time: Nov 23, 2020 10:30 AM Sofia

Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/4223349885?pwd=N1dJQkRpT1lteGtpWlhqbUlSSzUxQT09

Meeting ID: 422 334 9885

Passcode: 259

 

Бъдете здрави!

01.11.2020г. София,

Управителен съвет на БАРИ

No Comments

Post A Comment