БАРИ | About
114
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-114,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
За Нас

Българска асоциация за регионални изследвания

Управителен съвет на Българска асоциация за регионални изследвания (БАРИ):

Председател на БАРИ: проф. д.ик.н. Станка Тонкова

Зам.- председател на БАРИ:  доц. д-р Стела Ралева

Зам.-председател на БАРИ: доц. д-р Косьо Стойчев

Членова на УС на БАРИ:

проф. д.ик.н. Пенчо Пенчев

проф. д-р Нели Бенчева

проф. д-р Соня Докова

проф. д-р Марин Русев

 

 

Основна цел на Сдружението е да работи и съдейства за заздравяване и развитие на сътрудничеството между изследователи, практици и заинтересовани страни в областта на регионалното развитие в страната и в страни членки на ЕС и извън него за подпомагане регионалното развитие чрез реализиране на трайно партньорство в националното и европейското изследователско пространство.

БАРИ си поставя и следните подцели:
  • да инициира създаване и развитие на партньорства с правителствени и неправителствени организации за изследване на протичащите социално-икономически и политически процеси и проектиране на възможности за тяхното развитие, както и на регионалните рискове и заплахи на национално и европейско равнище;
  • да установява и поддържа международни контакти с лица и организации, които имат демонстриран интерес към реализацията на проекти по приоритетните за регионалното развитие области в България, Югоизточна Европа, на равнище ЕС и извън него;
  • да установи трайни връзки със Световната асоциация по регионална наука и Европейската асоциация по регионална наука, където да бъде редовен член и да представя Р. България;
  • да насърчава инициативи и да популяризира добри практики за междунационално и междурегионално сътрудничество в сферата на регионалните изследвания за преодоляване на негативните вътрешнорегионални различия и намаляване на асиметрията в регионалното развитие по отношение на средните за ЕС измерения, в т.ч. и чрез публично-частно партньорство;
  • да работи за повишаване капацитета на заинтересованите страни като осигурява достъпна информация, консултиране и обучения за споделяне на знанието и опита в страни членки на ЕС и извън него.