БАРИ | admin
1
archive,author,author-admin,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
Категория 5 / 02.11.2020

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (БАРИ) 23.11.2020г. 10.30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала   Уважаеми членове, На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС. Датата на провеждане е 23.11.2020г. от 10,30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала.   ДНЕВЕН РЕД Регистрация на участниците; Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ; Отчет на контролния съвет на БАРИ; Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ и...