БАРИ | admin
1
archive,author,author-admin,author-1,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive
Категория 5 / 10.11.2021

Светът се намира в етап на енергиен и икономически преход, които засягат всички аспекти на социално-икономическия живот. България и нейните региони имат своето участие в тези процеси. В нашата страна три области – Стара Загора, Перник и Кюстендил са обект на особен интерес в процеса на справедлив преход, поради наличието на мощни енергийни централи, функциониращи на въглища. В тази връзка БАРИ си постави актуална тема за годишната си конференция 2021: „Планове за справедлив преход и регионална устойчивост в България“ “Just Transition Plans and Regional Resilience in Bulgaria” Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 12,00 часа...

Категория 5 / 10.11.2021

На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС. Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 9,30 часа до 10.30 часа, СУ „Св. Климент Охридски“, АУЛА – София 1504, бул. Цар Освободител 15 ДНЕВЕН РЕД Регистрация на участниците;Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ;Отчет на контролния съвет на БАРИ;Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ;Приемане на отчета за дейността на контролния съвет на БАРИ и освобождаване на контролния съвет...

Категория 5 / 02.11.2020

ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ (БАРИ) 23.11.2020г. 10.30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала   Уважаеми членове, На основание чл. 21 ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 ал. 1 и ал. 3 от Устава на БАРИ се свиква редовно общо събрание по инициатива на УС. Датата на провеждане е 23.11.2020г. от 10,30 часа, УНСС, Голяма конферентна зала.   ДНЕВЕН РЕД Регистрация на участниците; Отчет за дейността на председателя и УС на БАРИ; Отчет на контролния съвет на БАРИ; Приемане на отчета за дейността на председателя и УС на БАРИ и...