БАРИ | Планирани дейности на Бари за 2017-2019 г.
381
post-template-default,single,single-post,postid-381,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Планирани дейности на Бари за 2017-2019 г.

2017 г.

Стратегическият рамков тригодишен план за дейността на БАРИ, приет на 24 март 2017 г. от Управителния съвет, включва:

 1. Създаване на интернет страница и ел. адрес за публикуване на подробна информация за дейността на БАРИ
 2. Подготовка на документи и представянето им в Европейската асоциация за регионални изследвания.
 3. Участие в 57 Конгрес на ERSA в Гронинген – Холандия, м. септември 2017 г.
 4. Организиране и провеждане на кръгла маса, включваща и младежка сесия посветена на резултатите от провежданата регионална политика на равнище ЕС и Р България след приемането на страната за член на ЕС.
 5. Организиране издаването на първия брой на електронното списание на БАРИ
 6. Публикуване на информация на интернет страницата на БАРИ, свързана както с актуална информация за организиране и провеждане на семинари, кръгли маси от БАРИ, както и за участие на членове на БАРИ в конференции и конгреси на ERSA и ERSAІ.

 

2018 г.

 1. Издаване на втори и трети том на Електронното списание на БАРИ в два тома.
 2. Участие на членове на БАРИ в разработването и изпълнението на проекти по програми за двустранно и трансгранично сътрудничество на ЕС, по Стратегията за развитие на Дунавския регион и други регионални програми.
 3. Организиране и провеждане на кръгла маса, включваща и младежка сесия на тема посветена на водещите приоритети за регионалното развитие на България.
 4. Участие на членове на БАРИ в кръгли маси, семинари, конференции и конгреси, организирани в страната и от от ERSA и ERSI.
 5. Публикуване на информация на интернет страницата на БАРИ, свързана както с актуална информация за организиране и провеждане на семинари, кръгли маси от БАРИ, както и за участие на членове на БАРИ в конференции и конгреси на ERSA и ERSAІ.

 

2019 г. 

 1. Издаване на четвърти и пети том на Електронното списание на БАРИ.
 2. Участие на членове на БАРИ в разработването и изпълнението на проекти по програми за двустранно и трансгранично сътрудничество на ЕС, по Стратегията за развитие на Дунавския регион и други регионални програми.
 3. Организиране и провеждане на кръгла маса, включваща и младежка сесия на тема посветена на водещи приоритети за регионалното развитие на България през новия преграмен период след 2020 г.
 4. Участие на членове на БАРИ в кръгли маси, семинари, конференции и конгреси, от изследователски мрежи, организирани в страната и чужбина и от ERSA и ERSI.
 5. Публикуване на информация на интернет страницата на БАРИ, свързана както с актуална информация за организиране и провеждане на семинари, кръгли маси от БАРИ, както и за участие на членове на БАРИ в конференции и конгреси на ERSA и ERSAІ.
 6. Публикуване на информация на интернет страницата на БАРИ, свързана както с актуална информация за организиране и провеждане на семинари, кръгли маси от БАРИ, както и за участие на членове на БАРИ в конференции и конгреси на ERSA и ERSAІ.
No Comments

Post A Comment