БАРИ | Учредяване на БАРИ
379
post-template-default,single,single-post,postid-379,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

Учредяване на БАРИ

Актуалността и обществената значимост на проблемите, по които работят регионалистите икономисти, географи, социолози, политолози и изследователи от други научни специалности изисква по-тясно сътрудничество на изследователското поле на регионалната наука не само на национално, но и на европейско и международно равнище. Именно поради това, група учредители пристъпиха към регистриране на Българската асоциация за регионални изследвания /БАРИ/, като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, вписано в специалния регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Софийски градски съд.

С Решение на Академичния съвет № 2/1 от 3.04.2016 г. в качеството на институционален член встъпва Университетът за национално и световно стопанство – София /УНСС/, както и Асоциацията на професионалните географи и регионалисти  /АПРГ/ – София, с идентификационен код 176727804. Сред учредителите са и физически лица, изявени учени в областта на регионалните изследвания както от УНСС, така и от СУ „Климент Охридски“, ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ – Велико Търново, Аграрен университет – Пловдив, Стопанска академия – Свищов.

За краткия период от създаването на БАРИ бяха привлечени като институционални членове като: Аграрен университет – Пловдив, Икономически университет – Варна, Технически университет „Ангел Кънчев“ – Русе, както и редица нови членове от посочените институции и Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново. В резултат на активната политика на Управителния съвет на БАРИ по привличане на нови институционални членове и физически лица се създадоха предпоставки за разгръщане на съвместна изследователска дейност непосредствено след нейното създаване.

No Comments

Post A Comment