БАРИ | ПОКАНА ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2021
494
post-template-default,single,single-post,postid-494,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

ПОКАНА ЗА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ, 2021

Светът се намира в етап на енергиен и икономически преход, които засягат всички аспекти на социално-икономическия живот.

България и нейните региони имат своето участие в тези процеси. В нашата страна три области – Стара Загора, Перник и Кюстендил са обект на особен интерес в процеса на справедлив преход, поради наличието на мощни енергийни централи, функциониращи на въглища.

В тази връзка БАРИ си постави актуална тема за годишната си конференция 2021:

„Планове за справедлив преход и регионална устойчивост в България“

Just Transition Plans and Regional Resilience in Bulgaria”

Датата на провеждане е 27.11.2021г. от 12,00 часа до 17,00  СУ „Св. Климент Охридски“, АУЛА – София 1504, бул. Цар Освободител 15

П Р О Г Р А М А

12,00 – 13,30 – Кафе за добре дошли и регистрация на участниците

13,30 – 13,45 – Откриване и поздравителни адреси – проф. Андре Торре – Президент на ERSA

13,45 – 14,00 – Приветствия

  • проф. Димитър Димитров (Ректор на УНСС)
  • Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев (Ректор на РУ Ангел Кънчев)
  • проф. Евгени Станимиров (Ректор на ИУ Варна)
  • проф. Христина Янчева (Ректор на Аграрен университет Пловдив)
  • проф. Марин Русев (Председател на АПГР)

14,00 – 15,00 – Пленарни доклади

доц. д-р Косьо Стойчев – Председател на БАРИ„Регионална устойчивост, работни места и справедлив преход“

Проф. д-р Цветана Стоянова, доц. д-р Николай Цонков – зам. председатели на БАРИ – „Регионални аспекти и икономически предизвикателства на справедливия преход“

Димитър Димитров – Представител  на PwC България, изпълнител на Плановете за справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник

Георги Стефанов (WWF) – „Климатични цели и предизвикателства“

Проф. д-р Марин Русев – член на УС на БАРИ – „Политикогеографски аспекти на справедливия преход“

15,00 – 16,00 Открита дискусия

Закриване

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ:

Във връзка с усложнената епидемиологична обстановка в страната, както и във връзка със Заповедите на Министъра на здравеопазването и заповедите на Ректора на СУ, се предвижда възможност за дистанционно участие в конференцията.

Това ще бъде реализирано чрез системата Zoom, като членовете на БАРИ ще получат техническите данни за онлайн участие на своите имейли 3 дни преди събитието.

02.11.2021г. София,

Управителен съвет на БАРИ

No Comments

Post A Comment