БАРИ | За нас
114
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-114,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,qode-theme-ver-10.1.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1,vc_responsive

За Нас

Българска асоциация за регионални изследвания

Българска асоциация за регионални изследвания (БАРИ)

Българската асоциация за регионални изследвания (БАРИ) е неправителствена организация регистрирана по ЗЮЛНЦ. Сдружението е регистирано в Министерството на правосъдието в обществена полза, както и в Министерството на образованието и науката като образователна и научна организация.

На 57 конгрес на Европейската асоциация за регионална наука (ERSA) в Грьонинген, Холандия, (28.08- 02. 09.2017г.) БАРИ официално бе приета за XX секция на ERSA в Европа. ERSA е европейският клон на Международната асоциация за регионална наука (RSAI) създадена от бащата на регионалната наука Уолтър Айзърд през 1954г.

Основната цел на БАРИ е развитие на регионалните изследвания и наука в България.

Развитие и укрепване на изследователския капацитет и научните компетентности на българските учени работещи в областта на регионалната наука.

Регионалната наука е интердисциплинарна и обединява учени от много направления – икономика, география, урбанизъм, екология и други.

БАРИ си поставя за цел да работи и съдейства за заздравяване и развитие на сътрудничеството между изследователи, практици и заинтересовани страни в областта на регионалното развитие на България, страните членки на ЕС и извън него, за подпомагане на регионалните изследвания, които да допринесат за по-обосновано, планирано и справедливо регионално развитие и създаването на структури на устойчиви региони.

БАРИ си поставя и следните подцели:

    • да инициира създаване и развитие на партньорства с правителствени и неправителствени организации за изследване на протичащите социално-икономически и политически процеси и проектиране на възможности за тяхното развитие, както и на регионалните рискове и заплахи на национално и европейско равнище;
    • да установява и поддържа международни контакти с лица и организации, които имат демонстриран интерес към реализацията на проекти по приоритетните за регионалното развитие в България, Югоизточна Европа, на равнище ЕС и извън него;
    • да установи трайни връзки със Световната асоциация по регионална наука и Европейската асоциация по регионална наука, където да бъде редовен член и да представя Р. България;
    • да насърчава инициативи и да популяризира добри практики за междунационално и междурегионално сътрудничество в сферата на регионалните изследвания за преодоляване на негативните вътрешнорегионални различия и намаляване на асиметрията в регионалното развитие по отношение на средните за ЕС измерения, в т.ч. и чрез публично-частно партньорство;
  • да работи за повишаване капацитета на заинтересованите страни като осигурява достъпна информация, консултиране и обучения за споделяне на знанието и опита в страни членки на ЕС и извън него.